Balans Fysiotherapie en fitness
T (0529) 432130

Privacyverklaring

Balans Fysiotherapie & Fitness, gevestigd aan Ruitenborghstraat 28a
7721BD Dalfsen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Balansfysiotherapie & Fitness
Ruitenborghstraat 28a
7721BD Dalfsen 0529-432130

Lidy Zwiers is de Functionaris Gegevensbescherming van Balans Fysiotherapie & Fitness Zij is te bereiken via info@balansfysiotherapie.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Balans Fysiotherapie & Fitness verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Balans Fysiotherapie & Fitness verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Balans Fysiotherapie & Fitness verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:


Geautomatiseerde besluitvorming
Balans Fysiotherapie  Fitness neemt wel op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Balans Fysiotherapie & Fitness) tussen zit. Balans Fysiotherapie & Fitness gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

[FRM]


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
wettelijke bewaartermijn


Delen van persoonsgegevens met derden
Zorgverzekering


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Balans Fysiotherapie gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Balans Fysiotherapie gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. 

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en hebben we u toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. 


Cookies

Cookies accepteren

Als u onze site volledig wilt gebruiken, dan is het nodig dat u onze cookies accepteert U kunt onze cookies op twee manieren accepteren: de cookiemelding die u op uw eerste bezoek ziet sluiten of simpelweg verdergaan op onze site.

Cookies verwijderen of uitschakelen

U kunt onze cookies eventueel uitschakelen. Houdt u er dan wel rekening mee dat onze website niet optimaal werkt. Via onderstaande linkjes wordt toegelicht hoe uw cookies kunt uitschakelen.

Chrome
Firefox
Internet Explorer
Edge
Safari (iOS)
Safari (macOS)


Functionele cookies.

CMS

Wij maken gebruik van een CMS om de website te beheren en up-to-date te houden. Hiervoor worden een aantal cookies geplaatst om zo een goed werkende website te garanderen. Deze cookie(s) komen van onze website zelf en worden na maximaal 1 jaar verwijderd.

Analyserende cookies.

Google analytics

Met google analytics meten wij hoe u de website bekijkt en hoe u bij ons terecht bent gekomen. Deze gegevens gebruiken wij om de website te verbeteren en/of te optimaliseren. Er is een bewerkersovereenkomst afgesloten en de gegevens worden anoniem verwerkt. Dit cookie komt van Google en wordt na maximaal 2 jaar verwijderd.

Meer informatie

Als uw vragen heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens door DGN kunt u contact opnemen met onze privacy medewerker via het algemene telefoonnummer 06 – 555 000 22 of via ons mailadres info@dietistengroep.nl .

Voor meer informatie over privacy kunt u de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Balans Fysiotherapie & Fitness en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@balansfysiotherapie.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Balans Fysiotherapie & Fitness wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Balans Fysiotherapie & Fitness neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via 0529-432130 of info@balansfysiotherapie.nl
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- burgerservicenummer (BSN)
- Het afhandelen van uw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
Balans Fysiotherapie & Fitness bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: wettelijke bewaartermijn

(Categorie) persoonsgegevens  > Bewaartermijn > Reden
Personalia                      wettelijk                       
Adres                           wettelijk
Enzovoort                       wettelijk
Balans Fysiotherapie & Fitness verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Balans Fysiotherapie & Fitness blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.