Psychomotorische Therapie (PMT). 

Voor wie is Psychomotorische Therapie (PMT)

Psychomotorische Therapie (PMT) is een behandelvorm voor mensen met lichamelijke en/of psychische klachten. De therapie is gericht op het verminderen of wegnemen van psychische klachten, het bevorderen van het psychisch welbevinden of is gericht op acceptatie van klachten.


PMT kan bestaan uit:

- Leren herkennen en beter hanteren van stress en spanning

- Leren reguleren van agressie en/of impulsen

- Leren hanteren van grenzen

- Omgaan met (chronische) ziekte

- Omgaan met angsten

- Sporten voor mensen met depressieve klachten

- Ontdekken hoe het komt dat er problemen/klachten ontstaan


Hoe gaat PMT te werk?

Bij psychomotorische therapie wordt er veel gebruik gemaakt van ervaringsgerichte behandelmethoden. De ervaring is het uitgangspunt van de therapie om voelen, denken en handelen met elkaar te verbinden. Door te doen, te ervaren en door ervaringen te verduidelijken, krijg je middelen in handen om problemen aan te pakken, klachten te verminderen of deze beter te hanteren.


PMT bij Kinderen

PMT kan ook worden ingezet bij kinderen. Door de ervaringsgerichte aanpak, waarbij onder anderen spel gebruikt wordt, sluit PMT goed aan bij de belevingswereld van kinderen. Er wordt ruimte geboden voor het kind om te laten zien wie hij is en hoe het kind omgaat met specifieke situaties. 


Wat kost PMT?

PMT valt onder de alternatieve zorg. De kosten voor een behandeling is €52,50 en duurt 45 minuten per behandeling inclusief rapportage. Een afspraak op locatie is €60,00. Met een aanvullende verzekering vergoeden veel verzekeraars (deels) de behandeling voor PMT.


Vakbekwaamheid

Onze psychomotorisch therapeut is Remco Borgman en hij heeft in 2021 de opleiding Psychomotorische Therapie en bewegingsagogie afgerond. Daarbij is hij aangesloten bij de NVPMT, FVB, Register Vaktherapie, NFG en het RBCZ

Voor meer informatie over Psychomotorische Therapie verwijzen wij u graag naar:

http://www.nvpmt.nl/volwassenen-en-ouderen 

http://www.nvpmt.nl/kind-jeugd


 

Heeft u vragen? Neem eenvoudig contact met ons op!

Contact