Huisregels

Wij verzoeken u bij het eerste bezoek een identiteitsbewijs bij u te hebben, wij zullen dan uw BSN nummer en documentnummer noteren.
Via internet vragen wij de gegevens van uw verzekering.
Bent u niet of relatief weinig aanvullend verzekerd, dan laten wij dit voorafgaand aan de start van de behandeling weten.
U kunt dan alsnog besluiten wel of niet behandeld te willen worden.

Wij verzoeken u een handdoek mee te nemen naar iedere behandeling.

Wij verzoeken om normale hygiëne maatregelen te treffen voor uw bezoek aan de fysiotherapeut.

Het kan zijn dat u verhinderd bent waardoor u een afspraak niet kunt nakomen.
Neem dan zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 24 uur van te voren, telefonisch contact met ons op via 0529-432130.
U kunt dan direct een nieuwe afspraak inplannen. Is de praktijk gesloten dan kan het ook door het inspreken van de voicemail of via de mail of app.
Korter dan 24 uur van te voren afmelden of zonder bericht de afspraak niet nakomen betekent dat de gereserveerde tijd in rekening wordt gebracht.

 
Het kan zijn dat je verhinderd bent, waardoor je een afspraak niet kunt nakomen. Neem dan z.s.m., maar uiterlijk 24 uur van tevoren, telefonisch contact met ons op via 0529-432130. Je kunt dan direct een nieuwe afspraak plannen. Buiten praktijktijden kan het ook door het inspreken van de voicemail of via de mail. Korter dan 24 uur van te voren afmelden of zonder bericht de afspraak niet nakomen, betekent dat we de gereserveerde tijd in rekening brengen. We rekenen op je begrip
Het kan zijn dat je verhinderd bent, waardoor je een afspraak niet kunt nakomen. Neem dan z.s.m., maar uiterlijk 24 uur van tevoren, telefonisch contact met ons op via 0529-432130. Je kunt dan direct een nieuwe afspraak plannen. Buiten praktijktijden kan het ook door het inspreken van de voicemail of via de mail. Korter dan 24 uur van te voren afmelden of zonder bericht de afspraak niet nakomen, betekent dat we de gereserveerde tijd in rekening brengen. We rekenen op je begrip

Heeft u vragen? Neem eenvoudig contact met ons op!

Contact