Wettelijke bepalingen

BALANS fysiotherapie kan op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor het zoekraken van uw persoonlijke eigendommen.

BALANS fysiotherapie hanteert het wettelijke privacyreglement.

Uw fysiotherapeut houdt een dossier van u bij. U hebt ten allen tijde recht op inzage of op een afschrift van dit dossier. Indien noodzakelijk kunt u eisen dat er wijzigingen in het dossier doorgevoerd worden of dat het dossier vernietigd wordt. Tijdens afwezigheid van uw behandelend fysiotherapeut kunt u door een collega uit ons team behandeld worden. Uiteraard wordt dit vooraf met u besproken.

BALANS fysiotherapie maakt gebruik van de klachtenregeling zoals die wettelijk omschreven staat.

Alle medewerkers houden zich aan de richtlijnen van geheimhouding.

BALANS fysiotherapie is aangesloten bij het Keurmerk Fysiotherapie.

 

 

 

Huisregels

Wij verzoeken u bij het eerste bezoek een identiteitsbewijs bij u te hebben, wij zullen dan uw BSN nummer en documentnummer noteren.

Via internet vragen wij de gegevens van uw verzekering. Bent u niet of relatief weinig aanvullend verzekerd, dan laten wij dit voorafgaand aan de start van de behandeling weten. U kunt dan alsnog besluiten wel of niet behandeld te willen worden.

Wij verzoeken u een handdoek mee te nemen naar iedere behandeling.

Wij verzoeken om normale hygiëne maatregelen te treffen voor uw bezoek aan de fysiotherapeut.

Heeft u vragen? Neem eenvoudig contact met ons op!

Contact