Balans Zorg Abonnement

In deze periode kijken veel mensen naar hun zorgverzekering. Maak ik een overstap of pas ik mijn pakket aan? Balans Fysiotherapie heeft voor 2024 met alle zorgverzekeraars een contract.

Heb je toch twijfels over de aanvullende verzekering en sluit je die alleen af voor de fysiotherapie? Dan is het Balans Zorg Abonnement wellicht iets voor jou.

Je betaald per maand (gedurende 12 maanden) een vast abonnementsbedrag, zodat je exact weet waar je aan toe bent. De prijzen van het abonnement liggen lager dan de tarieven die je normaal gesproken zou moeten betalen voor een (losse) behandeling, mits je niet verzekerd bent. Bijkomend voordeel is dat je het pakket pas afsluit op het moment dat je fysiotherapie nodig hebt. Tijdens de intake kun je nog beslissen of je hiervan gebruik wilt maken.

Vraag je fysiotherapeut advies over het aantal behandelingen wat je nodig hebt.

Er zijn 4 abonnementsvormen waar je gebruik van kunt maken:

Abonnement 1:
5 behandelingen + gratis intake en 1 behandeling € 24,34 per maand (gedurende 12 maanden) Van € 314,25 voor € 292,= (voordeel € 22,25).

Abonnement 2:
10 behandelingen + gratis intake en 1 behandeling € 40,65 per maand (gedurende 12 maanden)Van € 524,25 voor € 488,= (voordeel € 36,25).

Abonnement 3:
15 behandelingen + gratis intake en 1 behandeling € 56,90 per maand (gedurende 12 maanden)  Van € 734,25 voor € 683,= (voordeel € 51,25).

Abonnement 4:
20 behandelingen + gratis intake en 1 behandeling € 73,15 per maand (gedurende 12 maanden) Van € 944,25 voor € 878,= (voordeel € 66,25).


Algemene voorwaarden Balans Zorg Abonnement

De volgende voorwaarden zijn van toepassing:

  • Voor de overeengekomen behandelingen bent u gedurende 12 maanden de afgesproken maandelijkse vergoeding verschuldigd. De eerste vergoeding is verschuldigd omstreeks de 25de dag van de maand. Die vergoeding wordt geïnd door Balans Fysiotherapie.
  • Betaling zal plaatsvinden door middel van een automatische incasso. Door ondertekening stemt u hiermee in.
  • U heeft uitsluitend recht op het overeengekomen aantal fysiotherapeutische behandelingen, af te nemen binnen een termijn van 12 maanden na de datum van ondertekening van dit formulier. De behandelingen zullen worden gepland afhankelijk van de behoefte en beschikbaarheid en na afstemming tussen u en de behandelend fysiotherapeut.
  • Wij geven geen geld terug en u kunt het Balans Zorg Abonnement niet voortijdig beëindigen (overlijden en ernstige ziekten uitgesloten). Indien u de behandeling niet nakomt, niet langer behoefte heeft aan behandelingen of deze niet kunt of wilt afnemen (ongeacht de reden) terwijl u nog niet het afgesproken aantal hebt bereikt, blijft u de afgesproken maandvergoeding verschuldigd.
  • Het Balans Zorg Abonnement is persoonsgebonden en dus niet overdraagbaar.
  • Indien na een automatische (her)incasso het termijnbedrag niet kan worden geïncasseerd, stopt het Balans Zorg Abonnement en wordt de gehele som ineens opeisbaar en dient het restant van de totale vordering ineens te worden voldaan. U bent dan bovendien rente en incassokosten over de vordering verschuldigd.
Op de behandelingen zijn de algemene voorwaarden van Balans Fysiotherapie en bovengenoemde betalingsvoorwaarden van toepassing.