Kwaliteit
Keurmerk Fysiotherapie!

Balans heeft op 16 januari 2013 voor het eerst de Plus Audit van Achmea gehaald! In januari 2015 hebben we deze audit weer met goed gevolg afgelegd. Pluspraktijken zijn fysiotherapiepraktijken die niet alleen voldoen aan alle kwaliteitseisen van de eigen beroepsvereniging, maar een stapje verder gaan.

Inmiddels zijn we aangesloten bij het Keurmerk Fysiotherapie. Het Keurmerk Fysiotherapie is een onafhankelijke stichting met de de ambitie om fysiotherapeuten inzicht te geven in de kwaliteit van hun fysiotherapeutisch handelen, als start van een proces waarin continu gewerkt wordt aan het verbeteren daarvan. Daartoe faciliteren dataverzameling en het proces van "leren en verbeteren".

Het Keurmerk zorgt ervoor dat fysiotherapeuten die op deze manier werken aan de kwaliteit van het fysiotherapeutisch handelen herkenbaar zijn voor patiënten, zorgverzekeraars en overheid, zonder dat zij worden gehinderd door overbodige administratieve lasten.

Ook dit jaar hebben wij de audit weer gehaald!

 

Heeft u vragen? Neem eenvoudig contact met ons op!

Contact