Hartrevalidatie

Het Hartrevalidatie Netwerk Zwolle wordt gecoördineerd door het Fynon. Fysiotherapeuten die zijn aangesloten bij de zorggroep Fynon, voldoen aan specifieke kwaliteitscriteria en werken volgens richtlijnen die zijn opgesteld door het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie. Zij zijn specifiek geschoold op het gebied van hartfalen en hartklachten en hebben voldoende ruimte en middelen om de behandeling uit te voeren. Doordat er sprake is van een netwerk, vindt er goede communicatie kan plaats tussen de fysiotherapeut in de buurt en fysiotherapeuten en specialisten in het ziekenhuis.

Wanneer een patiënt bij de fysiotherapeut komt in verband met hartklachten of hartfalen zal er samen met de patiënt specifieke doelstellingen voor de behandeling worden opgesteld, deze sluiten aan bij de wensen en problemen van de patiënt. Omdat bij hartklachten problemen op het gebied van inspanningsvermogen centraal staan zal hier in belangrijke mate aan gewerkt worden.

Tijdens de contactmomenten met de fysiotherapeut zal er getraind worden om de kracht en het uithoudingsvermogen te verbeteren, binnen de mogelijkheden van de patiënt. Daarnaast speelt de fysiotherapeut een rol bij het begeleiden naar een actieve levensstijl. Hierbij wordt gestreefd naar een half uur matig intensief bewegen per dag. Aan het eind van de behandelperiode is het de bedoeling dat patiënten voldoende in staat zijn gesteld om de bewegingsactiviteiten verder zelfstandig voort te zetten.

Karlijn Brummel en Koen Tijs zijn namens Balans aangesloten bij het Hartrevalidatie Netwerk Zwolle.

Heeft u vragen? Neem eenvoudig contact met ons op!

Contact