Psychosomatische fysiotherapie

Wat zijn psychosomatische klachten?

Spanningsklachten kunnen zowel van lichamelijke als geestelijke aard zijn. Er is sprake van spanningsklachten als deze klachten verband houden met lichamelijke en/of psychische overbelasting (stress). Deze klachten worden ook wel psychosomatische klachten genoemd. 
Spanningsklachten* kunnen zich uiten in:

 • Algehele vermoeidheid
 • Spier- en gewrichtsklachten
 • Hoofdpijn
 • Maag- en buikklachten
 • Benauwdheid, druk op de borst
 • Hyperventilatie
 • Psychische klachten*
 • Lusteloosheid en geestelijke vermoeidheid
 • Prikkelbaarheid, onrust en gejaagdheid
 • Neerslachtigheid en somberheid
 • Niet meer kunnen genieten en kunnen ontspannen

De samenhang tussen lichamelijke klachten en de psychische overbelasting is niet altijd direct duidelijk. De lichamelijke klachten treden meestal op de voorgrond en hebben bij medisch onderzoek geen duidelijke oorzaak opgeleverd. Veelal ervaart uzelf prikkelbaarheid, vermoeidheid en gevoelens van gespannenheid, die verband kunnen houden met bepaalde levensomstandigheden zoals grote werkdruk, conflicten, emotionele gebeurtenissen, relationele problemen, verlies van dierbaren en ernstige ziekteprocessen. Deze gebeurtenissen, zeker als deze langere tijd blijven bestaan, kunnen u zodanig uit balans brengen dat er spanningsklachten ontstaan.

Wat kan psychosomatische fysiotherapie eraan doen?

De psychosomatisch werkend fysiotherapeut zal u kunnen begeleiden en zijn handelen richten op het herstel van het verstoorde evenwicht tussen spanning en ontspanning. Daar er een directe of indirecte samenhang bestaat tussen lichaam en geest komen beide aspecten in de behandeling aan de orde. Om uw stressreacties beter te kunnen begrijpen en waar mogelijk in gunstige zin te beïnvloeden, worden u  leef- en werkomstandigheden bij de behandeling betrokken. De therapeut leert u luisteren naar uw eigen lichaam. 
 
Jojanneke ten Brinke heeft de opleiding 'Psychosomatische fysiotherapie' in december 2003 afgerond aan het IPT in Amsterdam. Ze is geregistreerd psychosomatisch fysiotherapeut.
 
Voor meer informatie over psychosomatische fysiotherapie verwijzen wij u naar http://www.kngf-nfp.nl/
Klik hier voor de folder "Uit balans".
Klik hier voor de folder "Stressmanagement"
*Aangegeven klachten zijn voorbeelden; er wordt geen volledigheid betracht

Heeft u vragen? Neem eenvoudig contact met ons op!

Contact