Bekkenfysiotherapie

Bekkenfysiotherapie is een erkende verbijzondering binnen de fysiotherapie en richt zich op het voorkomen en behandelen van functiestoornissen en klachten binnen het gehele gebied van buik-, bekken- en lage rug bij vrouwen, mannen, kinderen en ouderen.

Het bekken, de gewrichtsbanden, de bekkenbodem en de bekkenorganen beïnvloeden elkaar wederzijds. Een klacht in het bekken kan leiden tot een klachten in de bekkenbodem en omgekeerd.

U kunt hierbij denken aan:

 • ongewild verlies van urine en/of ontlasting;
 • niet te onderdrukken aandrang om te plassen en/of te ontlasten; vaak plassen;
 • moeizaam kwijt kunnen van ontlasting;
 • verzakkingen van blaas, baarmoeder of darmen;
 • pijnklachten in de onderbuik, rond de anus of de geslachtsdelen;
 • seksuele problematiek, gerelateerd aan functiestoornissen van de bekkenbodem;
 • voor en na operaties in de onderbuik (gynaecologische, urologische en colorectale operaties);
 • bekkenpijn en lage rugklachten in de periode rond zwangerschap en bevalling;
 • bij gezonde zwangeren is de begeleiding met name gericht op preventie van bekkenpijn en bekkenbodemdysfuncties;
 • bekkenpijn en lage rugklachten door andere oorzaken dan zwangerschap of bevalling.

 

Onderzoek en behandeling

De bekkenfysiotherapeutische behandeling start met een uitgebreid vraaggesprek ( intake ) en het invullen van vragenlijsten. Daarna volgt het bekkenfysiotherapeutisch onderzoek. De bevindingen en de daaraan gekoppelde behandeldoelen worden met u besproken en er wordt een behandelplan opgesteld.

Behandeling

 • Uitleg en informatie over het bekken , de bekkenbodem en de relatie met uw klacht
 • Advies over eet-drink – en eetgewoonten
 • Houdings- en bewegingsadvies , ook ADL ( algemeen dagelijks leven) gericht
 • Het oefenen van bekken – en bekkenbodemspieren waarbij soms gebruik wordt gemaakt van apparatuur ( myofeedback)
 • Controle (her) krijgen over het proces van het vullen en legen van de blaas en de darmen
 • Het trainen van balans en stabiliteit rond bekken en lage rug

 

Verwijzing:

In het algemeen vergoedt de zorgverzekeraar bekkenfysiotherapie vanuit de aanvullende verzekering. Het aantal behandelingen dat vergoed wordt is afhankelijk van de voorwaarden van de door u afgesloten aanvullende verzekering. Bekijk zo nodig uw polisvoorwaarden. Behandeling kan plaatsvinden met en zonder verwijzing.. Uitzondering is de behandeling van urineverlies. Hierbij worden 9 behandelingen vergoedt uit de basisverzekering. Hiervoor is een verwijzing van uw arts noodzakelijk.

De bekkenfysiotherapeut is opgeleid tot en staat open voor het optimaal functioneren in nauwe samenwerking met andere disciplines. Kijk voor meer informatie op de site van de NVFB.

Postpartum Consult

Ook na de bevalling kunnen zich klachten voordoen, zoals pijn rondom bekken en stuitje, urineverlies, problemen rondom ontlasten, diastasis recti (wijken van de rechts buikspieren) en/of verzakkingsklachten. U kunt in onze praktijk terecht voor het postpartum consult. Hierbij worden vanaf 6 weken na de bevalling evntuele risicofactoren op het ontstaan van bekken- en bekkenbodemklachten geinventariseerd. Ook kan de bekkenbodemconditie tijdens dit consult in kaart worden gebracht. Wij geven u persoonlijk advies met betrekking tot het trainen van de bekkenbodem, belasting en belastbaarheid en sporthervatting. 

Margriet Aukema-Koeslag is een ervaren en toegewijde bekkenfysiotherapeut, die met veel ervaring en de nodige scholing u kan helpen bij deze klachten.

Heeft u vragen? Neem eenvoudig contact met ons op!

Contact