Rug

Rugklachten kunnen onderverdeeld worden in aspecifieke klachten en chronische en acute klachten. Men kan pijn ervaren in de rug door het optreden van verschillende aandoeningen, zoals spit, hernia in de lagerug, ischias, slijtage in de onderrug, instabiliteit van de rug en door het posturaal syndroom.

  • Aspecifieke rugklachten: Aspecifiek houdt in dat er geen duidelijk aanwijsbare oorzaak voor het ontstaan van de klacht is. Dit kunnen klachten zijn die ontstaan      door een verkeerde houding, eenzijdig bewegingspatroon, stress of een verhoogde spierspanning. Daarnaast zijn triggerpoints inde spier niet goed waarneembaar met beeldvormend onderzoek en vallen dus ook onder aspecifieke klachten.
  • Specifieke rugklachten: Bij specifieke rugklachten is het wel duidelijk waardoor de klacht is ontstaan en is er weefselschade zichtbaar. Voorbeelden hiervan zijn een hernia van de lage rug, slijtage van de tussenwervels en een wervelfractuur.

De zorgplannen van Zorgtopics worden hier toegepast.
De behandeling is afhankelijk van de oorzaak van uw klacht. Als deze namelijk veroorzaakt wordt door een hernia is een andere therapie van toepassing dan bij instabiliteit van de onderrug. Ook is de behandeling afhankelijk van de persoon en de mate van klachten. De fysiotherapeut kan bij het behandelen van rugpijn o.a. gebruik maken van dry needling, massage, oefentherapie, medical taping, rekoefeningen, manuele therapie enz.

Heeft u vragen? Neem eenvoudig contact met ons op!

Contact