Privacyverklaring

Balans Fysiotherapie & Fitness:

  • gebruikt patiëntengegevens alleen voor het doel waarvoor de gegevens zijn opgeslagen.
  • deelt patiëntengegevens niet met derden, tenzij dit voor het opslagdoel nodig is. 
  • bewaart patiënten gegevens niet langer dan nodig is op basis van het opslagdoel van de gegevens. 
  •  houdt met alle mogelijke middelen en maatregelen patiënten gegevens veilig voor inzage van onbevoegden. 
  • vraagt toestemming aan de patiënten voor het opslaan van persoonsgegevens, als er geen behandelcontract gesloten is.
  • informeert patiënten over de rechten van de patiënten ten aanzien van zijn persoonsgegevens. 
  • informeert haar patiënten over het doel van de verwerking van persoonsgegevens.
  • informeert patiënten indien Balans Fysiotherapie & Fitness bijzondere handelingen met de persoonsgegevens gaat verrichten. 

Einde Privacy verklaring.

Balans Fysiotherapie & Fitness
Ruitenborghstraat 28a
7721BD Dalfsen 0529-432130
Lidy Zwiers is de Functionaris Gegevensbescherming van Balans Fysiotherapie & Fitness. Zij is te bereiken via info@balansfysiotherapie.nl


Persoonsgegevens die wij verwerken
Balans Fysiotherapie & Fitness verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
wettelijke bewaartermijn

Delen van persoonsgegevens met derden
Zorgverzekering

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Balans Fysiotherapie gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Balans Fysiotherapie gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. 

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en hebben we u toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. 

Als u onze site volledig wilt gebruiken, dan is het nodig dat u onze cookies accepteert U kunt onze cookies op twee manieren accepteren: de cookiemelding die u op uw eerste bezoek ziet sluiten of simpelweg verdergaan op onze site.

U kunt onze cookies eventueel uitschakelen. Houdt u er dan wel rekening mee dat onze website niet optimaal werkt. Via onderstaande linkjes wordt toegelicht hoe uw cookies kunt uitschakelen. Wij maken gebruik van een CMS om de website te beheren en up-to-date te houden. Hiervoor worden een aantal cookies geplaatst om zo een goed werkende website te garanderen. Deze cookie(s) komen van onze website zelf en worden na maximaal 1 jaar verwijderd.

Met google analytics meten wij hoe u de website bekijkt en hoe u bij ons terecht bent gekomen. Deze gegevens gebruiken wij om de website te verbeteren en/of te optimaliseren. Er is een bewerkersovereenkomst afgesloten en de gegevens worden anoniem verwerkt. Dit cookie komt van Google en wordt na maximaal 2 jaar verwijderd. Voor meer informatie over privacy kunt u de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Balans Fysiotherapie & Fitness en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@balansfysiotherapie.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Balans Fysiotherapie & Fitness wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-onsHoe wij persoonsgegevens beveiligen
Balans Fysiotherapie & Fitness neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via 0529-432130 of info@balansfysiotherapie.nl

Balans Fysiotherapie & Fitness bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: wettelijke bewaartermijn

Balans Fysiotherapie & Fitness verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Balans Fysiotherapie & Fitness blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Heeft u vragen? Neem eenvoudig contact met ons op!

Contact